Ime in priimek:
Leto rojstva:
Spol:
Točen naslov, na katerem poslušate Radio2
Regija:
Telefon:
E-pošta:
Prepišite številko:
Prepišite št.
Strinjam se s pravili nagradne igre.